Årsta- och Ångelstaskolan har delats upp i två skolor och har två nya webbplatser:

Årstaskolan

Ångelstaskolan